Quality Assurance
for web sites

All sites have broken links and spelling errors. 
Except for our clients of course.

WebScanner helps you increase the quality of your web site

We validate your site on a regularly basis and report any broken links, spelling mistakes, flaws in SEO, accessibility and more. All is done automatically and the result is sent to you. No installations or adjustments are needed on your web site!


Link validation

Find broken links, missing images and error pages. WebScanner performs in depth tests of the content to detect missing or expired pages.

Spellcheck

Check texts for spelling mistakes in multiple languages and get suggestion for corrections. Smart features excludes recurring terms etc.

Checkpoints

Increase search engine optimization and accessability with custom rules for headlines, texts, images and meta data. Follow up your own content policies.

What our clients says


 • Fredrik Essevad

  Fredrik EssevadWeb editor - Locum AB

  Det ställs stora krav på oss som offentligt bolag och i avseendet att hålla informationen uppdaterad och korrekt på vår hemsida, varför vi behöver processer och automatiserade flöden för att ”hålla koll” på det stora antalet sidor och aktuell bygg- och störningsinformation som ligger publikt. Med WebScanner får vi ett mycket bra redskap för att hålla vår externwebb uppdaterad, korrekt och relevant.
  Fredrik Essevad

  Fredrik EssevadRedaktör - Locum AB

 • Huddinge Kommun

  Erik FereniusWebbansvarig

  För en kommun är funktionalitet och kvalitet på våra webbplatser väldigt viktigt. Våra besökare förväntar sig texter utan stavfel och att alla sidor och länkar fungerar. Utan WebScanner skulle vi ha väldigt svårt att övervaka vårt innehåll och lokalisera eventuella fel.
  Huddinge Kommun

  Erik FereniusWebbansvarig

 • Isotop AB

  Jonas AnderssonIsotop (webbyrå)

  WebScanner har varit ett väldigt smidigt sätt att kontrollera innehållet inför lanseringen. Genom att sätta upp Checkpoints för dummytexter och avpublicerade sidor kunde vi hitta och rätta till pinsamma fel vilket gav oss en lugnare lansering.
  Isotop AB

  Jonas AnderssonIsotop (webbyrå)

Why do you need WebScanner?

Your visitors will get a bad impression of your company, trademark or organization if your web site has broken links, spelling mistakes or isn't user friendly. Broken links can even affect the functionality on your web site and make your services unavailable. And, not only poor optimization of SEO of your content will affect your ranking, but also broken links and spelling mistakes!

Do you know where these errors are hidden on your web site?

Read more about how WebScanner can help you

More of our happy clients

 • Svenska Turistföreningen
  IF Metall
  Ragn-Sells
  Partille kommun
 • Bostadsförmedlingen i Stockholm
  Sveriges Skolledarförbund
Get a free test report and a cost proposal
ORDER
A FREE
REPORT